Bölümümüzde koyunculuk, sığırcılık ve kanatlı hayvan araştırma ve uygulama birimleri bulunmaktadır.