Zootekni

 

 

ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ

      Zootekni, ekonomik öneme sahip hayvanların üretimi, yetiştirilmesi, beslenmesi ve ıslahı konularını içeren bir bilim dalıdır.

       Zootekni Bölümü’nün amacı, çiftlikten sofraya sağlıklı ve yeterli hayvansal gıda üretimi ile toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesi için nitelikli araştırmalar yapmak, yeterli bilgi ve beceriye sahip, mesleğin evrensel niteliklerini taşıyan Zooteknist Ziraat Mühendisleri yetiştirmektir.

      Büyükbaş (sığır, manda ve at), küçükbaş (koyun, keçi), kanatlılar (tavuk, bıldırcın, hindi, kaz, ördek, devekuşu) ile diğer (arı, tavşan vb.) hayvanların yetiştirilmesi, beslenmesi ve hayvan ıslahı yanı sıra yemler ve alternatif yem kaynakları, hayvancılıkta biyoteknoloji, hayvancılıkta bilgisayar kullanımı, deneme ve planlama, proje-fizibilite, organizasyon, organik tarım, iyi tarım uygulamaları gibi çok farklı konuları içeren geniş bir çalışma alanına sahiptir.

 

Duyurular Arşiv
Kurbanlık Satışı 2022-06-22

... Ayrıntı İçin Tıklayınız...


Staj Yapacak öğrencilerimizin Dikkatine 2022-06-07

... Ayrıntı İçin Tıklayınız...


Zootekni Bölüm Danışma Kurulu Toplantısı 2022-05-05

... Ayrıntı İçin Tıklayınız...


Mezun Anketİ 2022-05-05

... Ayrıntı İçin Tıklayınız...


Bitirme Tezi 2 Dersi 2022-05-04

... Ayrıntı İçin Tıklayınız...