Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Mehmet Levent ÖZDÜVEN

 

Bölüm Başkan Yardımcıları

Prof. Dr. Fisun KOÇ

Doç.Dr. Emel ÖZKAN ÜNAL

 

İletişim:

Tel: 0 282 250 20 00

Fax: 0 282 250 99 29

 

Anabilimdalları

Hayvan Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Muhittin ÖZDER

 

Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. MehmetLevent ÖZDÜVEN

 

Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. M. İhsan SOYSAL

 

Programın Amacı ve Kapsamı

Programın Amacı:

 

Zootekni; ekonomik olarak hayvan ve hayvan ürünleri üretmek üzere evcil hayvanların yetiştirilmesi, çoğaltılması, bakım-beslenmesi ve ıslahı konuları ile uğraşan bir bilim dalıdır.

 

Bölümün ana hedefleri; hayvancılık alanında hizmet verecek zooteknist/ ziraat mühendisleri yetiştirmek, bilim insanı yetiştirmek, ARGE faaliyetleri planlayarak ve yürüterek hayvancılık bilimine bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde katkı yapmaktır.

 

 

Programın Kapsamı:.

• Hayvan Yetiştirme

• Küçükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı

• Büyükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı

• Kümes Hayvanları Yetiştirme

• Arı Yetiştirme ve Islahı

• Yemler ve Hayvan Besleme

• Ruminant Besleme

• Kümes Hayvanları Besleme

• Biyometri ve Genetik

• İstatistik

• Genetik

Zootekni Bölümü mezunları, son yıllarda ülkemizdeki hayvancılıkta yaşanan değişiminde etkisi ile özellikle kamu sektörü dışında faaliyet gösteren hayvancılık sektörlerinde rahatlıkla iş bulma imkânına sahiptirler. Bu sektörlerden bazıları; süt sığırı işletmeleri, besi sığırı işletmeleri, tavukçuluk işletmeleri (etlik piliç ve yumurtacı işletmeler), devekuşu, bıldırcın ve diğer kanatlı yetiştiriciliği yapan işletmeler ve arıcılık, işletmeleri yem fabrikaları, SEK, EBK, Ziraat Bankası, TAGEM, TİGEM, özel yem analiz laboratuarlarında, yem katkı maddeleri pazarlayan yerli ve yabancı özel firmalar olarak sayılabilir

 

Altyapı ve Laboratuar Olanakları

Modern Koyun Ünitesi,

Tavukçuluk Ünitesi,

Arıcılık Ünitesi ve laboratuvarlar

Modern Sığırcılık Ünitesi