YETERLİLİKLER
Zootekni1-Zootekni mesleği ile ilgili mesleki ve etik sorumluluk bilincini oluşturabilme,2-Yaşam boyu öğrenmenin gerektiği bilincini oluşturabilme, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri hayvansal üretime aktarabilme becerisi,3-Matematik, fen bilimleri ve ziraat dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri ziraat mühendisliği çözümleri için beraber kullanabilme becerisi,4-Hayvansal üretim uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme becerisi,5-Hayvansal üretim sistemini, sistemin bileşenlerini ya da süreci analiz edebilme, istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlayabilme becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulayabilme becerisi,6-Hayvansal üretimle ilgili problemleri saptama, tanımlama formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi,7-Hayvansal üretimle ilgili her türlü proje yürütebilme yeteneği, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı ve iş güvenliği konularında bilinç oluşturabilme, hayvansal üretim uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık yaratabilmek, 8-Hayvansal üretimle ilgili her türlü bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ile diğer bilgi kaynaklarını etkin kullanabilme becerisi,9-Hayvansal üretimle ilgili deneme desenleri oluşturabilme, tasarladıkları denemeleri gerçekleştirebilme, veri toplayabilme, sonuçları analiz edebilme ve yorumlayabilme becerisi,10-Hayvansal üretimle ilgili bireysel ve multidisipliner çalışmalarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma bilincinin oluşturulması,11-Hayvansal üretimin her kademesindeki kişilerle Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme becerisi; en az bir yabancı dil bilgisinin oluşturulabilmesi,12-Hayvansal üretimdeki çözümlerin ve uygulamaların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkileri ile ilgili bilinç oluşturabilme, girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkındalık yaratabilme ve çağın sorunları hakkında bilgili olabilme becerisi oluşturma,

TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ