PROJELER:

 

 1. Türkgeldi Koyun Tipinin Gelişme ve Süt Verim Özellikleri Bakımından Islahı (TUBİTAK-VHAG 937 Nolu Proje), TÜBİTAK PROJESİ.

 

 1. Türkgeldi Koyun Sürüsünde Tipin Sabitleştirilmesi (TUBİTAK-VHAG 937 Nolu Proje), TÜBİTAK PROJESİ.

 

 1. Türkiye Eşek (EquusAsinus) Populasyonlarının Morfolojik ve Genetik Karakterizasyonu. TOVAG 2150555, TÜBİTAK PROJESİ, 01.05.2016-Devam Ediyor.
 1. Türkiye Yerli Keçi Irklarında Mikrosatellit DNA Polimorfizm Tekniğinin Kullanılması ile Ebeveyn Tayini TAGEM 14 AR GE 15, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje.
 1. Türkiye Yerli Keçi Irklarında Mikrosatellit DNA Polimorfizm Tekniğinin Kullanılması ile Ebeveyn Tayini- TAGEM-14/AR-GE/15, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, 15.09.2015-Devam Ediyor.
 1. Manda Sütü Yağında KonjugeLinoleik Asit Miktarlarının Belirlenmesi (NKUBAP 00 24 AR 15 01), Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi.
 1. Kırklareli İli Eşek Çiftliği Populasyonlarının Çeşitli Vücut Ölçülerine göre morfometrikKarakterizasyonu ve mtDNAPolimorfizmi Yoluyla Genetik Çeşitliliğinin İncelenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi.
 1. Halk Elinde Ülkesel Islah Projesi Kapsamında Anadolu Mandasına Özgü Ebeveyn Tayini Kiti Geliştirilmesi- TAGEM-13/ARGE/29,, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje.
 1. Halk Elinde Ülkesel Islah Projesi Kapsamında Anadolu Mandasına Özgü Ebeveyn Tayini Kiti Geliştirilmesi-TAGEM-13/ARGE/29, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje.
 1. “Bazı Yerli Koyun Irklarında Mikrosatellit DNA Polimorfizm Tekniğinin Kullanılması ile Ebeveyn Tayini” “TAGEM-10/AR-GE/30”, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje.
 1. Türkiye Anadolu Mandası Populasyonlarında Süt (GH-MspI, GH-AluI, Leptin ve DGAT1) Veriminde Etkili olduğu belirlenen Gen Bölgelerinin Polimorfizmlerinin İncelenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi.
 1. Halk Elinde  Hayvan  Islahı  Ülkesel  Projeleri  kapsamında "İstanbul  İlinde  yürütülen  Halk  Elinde  Anadolu  Mandasının  Islahı" alt  projesi  (Proje  No: TAGEM/34MANDA2011-01) , Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje.
 1. Türkiye ve Pakistan Yerli Koyun Irklarında Prion Protein Geni Polimorfizmleri Taranması. (108O708), TÜBİTAK PROJESİ.
 1. Türkiye yerli evcil hayvan genetik kaynaklarından bazılarının in vitro korunması ve ön moleküler tanımlanması I. TURKHAYGEN I, TÜBİTAK PROJESİ.
 1. Türkiye´de Yetiştirilen Kültür Sığır Irklarında Mikrosatellit DNA Polimorfizm Tekniğinin Kullanılması İle Ebeveyn Tayini. TUBAP 616, DİĞER.
 1. Türkiye´deki Anadolu Mandası ve Bozstep Sığır Irkının Genetik Yapılarının Mikrosatellit DNA Polimorfizmi Tekniği ile İncelenmesi ve Korunma Stratejilerinin Oluşturulması (TUBAP 626), Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi.
 1. Türkiye Bal arılarının Morfolojik ve Mitokondrial DNA Analizleri ile Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, TÜBİTAK PROJESİ.
 1. Türkiye’de Yetiştirilen Yerli ve Kültür Sığır Irklarının Genetik Yapılarının Mikrosatellitlerle İncelenmesi. TUBAP 436, DİĞER.
 1. Yerli Koyun Irklarında Bulunan Genetik Çeşitlilik., TÜBİTAK PROJESİ.
 1. Türkiye´deki Yerli ve Melez Koyun Irklarının Genetik yapılarının Mikrosatellitlerle İncelenmesi. VHAG 1553, TÜBİTAK PROJESİ.
 1.  
 1. Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi, Alt projesi, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, 31.12.2016-Devam Ediyor.
 1. Marinat Banyolarında Farklı Katkı Maddeleri Kullanımının Bazı Sığır Eti Özelliklerine Etkisinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma., ARAŞTIRMA PROJESİ.
 1. Sığırlara Kesim Öncesi Probiyotik Katkılı Elektrolit-Glikoz Solusyonu Verilmesinin Karkasda Soğutma Firesi Kaybı, Kas pH’sı Düşme Hızı ve Etteki Toplam Bakteri Sayısına Etkisi., ARAŞTIRMA PROJESİ.
 1. Elektro-şok ve Darbeyle Bayıltmanın Türkiye Kesim Koşulları Altında Kesilen Sığırların Et Kalitesine Etkisinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma., ARAŞTIRMA PROJESİ.
 1. Sığır Karkaslarında Etlenme ve Yağlanma Durumunun Koyu Renkli Karkas Oluşumuna Etkisinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma., ARAŞTIRMA PROJESİ.
 1. İzmir Tansaş Mezbahasında Kesilen Sığırların Kesim Öncesi Koşullarının Saptanması Üzerine Bir Araştırma., ARAŞTIRMA PROJESİ.
 1. Siyah Alaca, Esmer ve Doğu Anadolu Kırmızısı Sığırların Etlenme ve Yağlanma durumunun SEUROP sisteminde karşılaştırılması üzerine bir araştırma., ARAŞTIRMA PROJESİ.
 1. E.Ü. Ziraat Fakültesi Menemen Araştırma Uygulama ve Üretim Çiftliği sığırcılık etkinliklerinin teknik yönden incelenmesi. Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Saymanlığı, 95-ZRF-010, BAP.
 1. Neonatal buzağı ishallerinin önlenmesinde propolisin etkisinin saptanması üzerine bir araştırma. Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Saymanlığı, 2000-ZRF-012, BAP.
 1. Sığır karkaslarında renk koyuluğunu (darkcutting) önleme uygulamaların et kalitesine etkisi. TÜBİTAK, VHAG-1648, TÜBİTAK PROJESİ.
 1. İzmir ili ve çevresinde örneklenen hayvansal üretim işletmelerinin ve çevreleriyle etkileşiminin görsel etki değerlendirmesi. Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Saymanlığı, 2003-ZRF-038, BAP.
 1. Etlik piliçlerde tibialdyschondroplasia için seleksiyon yapılmış hatlarda göğüs eti kalite özelliklerinin kalıtımı. Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Saymanlığı, 2005-ZRF-040, BAP.
 1. Sığır ve koyunlarda karkas kusurlarının saptanması üzerine bir araştırma. Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Saymanlığı, 2003-ZRF-057, BAP.
 1. Alternatif etlik piliç yetiştiriciliğinin uygulanabilirliği üzerine bir araştırma. TÜBİTAK-TOVAG, 105 O 432, TÜBİTAK PROJESİ.
 1. Türkiye’de Yaygın Olarak Kesilen Sığır ve Koyun Irklarının Karkas ve Et Kalitelerinin Avrupa Birliğinde Uygulanan EUROP Sınıflandırma Sisteminde Tanımlanması Üzerine Bir Araştırma. TÜBİTAK-TOVAG, 106 O 722, TÜBİTAK PROJESİ.
 1. Uygulamalı Eğitime Yönelik Etlik Hindi/Piliç Üretim Tesisi Projesi. ADU BAP.
 1. Sakız Erkek Kuzularında Yetiştirici Koşullarında Kesim, Karkas ve Et Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma EÜ BAP 2008-ZRF-036, BAP.
 1. Yerli ırklarımızdan İvesi, Kıvırcık, Akkaraman, Morkaraman, Karayaka, Anadolu Merinosu koyunlarında et kalitelerinin belirlenmesi. TAGEM-10/AR-GE/13 kesin raporu, ARAŞTIRMA PROJESİ.

 

 

 1. Japon bıldırcını yumurtalarına kuluçka döneminde uygulanan monokromatik aydınlatma programlarının bazı performans, davranış ve korku düzeylerine etkileri, TÜBİTAK PROJESİ.
 1. Etlik ParentStock Yumurtalarına EnterococcusFaecium ve İnülin Karışımının İn Ovo ve Yeme İlavesinin Performans Bağırsak Mikrobiyotası ve İnce Bağırsak Histomorfolojisi Üzerine Etkileri, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi.
 1. Etlik ParentStockEnterococcusFaecium ve İnülin Karışımının İn Ovo ve Yeme İlavesinin Performans Bağırsak Mikrobiyotası ve İnce Bağırsak Histomorfolojisi Üzerine Etkileri, BAP.
 1. Damızlık Et Tavuğu Yumurtalarına İn Ovo Polen Ekstraktı Enjeksiyonunun Embriyo Gelişimi, Aç Kalma Sürelerine Göre Büyüme Performansları ve Bağırsak Mikrobiyotası Üzerine Etkileri, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi.
 1. Mera ve Kafes Sistemlerinde Yetiştirilen Tavuklardan Elde Edilen Yumurtaların Kalite Özelliklerinin Karşılaştırılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi.
 1. Serbest Yetiştirilen Yumurta Tavuklarında Kırmızı Biberin Yemlere İlavesinin Yumurta Kalitesi Üzerine Etkileri, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi.
 1. UYGULANABİLİR YÖNTEMLER İLE KOLAJEN ATIKLARININ GERİ KAZANILARAK YENİLİKÇİ VE TEKNOLOJİK ÜRÜNLERE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ_Proje No: 7120813, TÜBİTAK PROJESİ.
 1. “Etlik Piliç Yemlerinde Kayısı Çekirdeği Küspesi Kullanımının Performans Değerlerine ve Bağırsak Mikrobiyotası Üzerine Etkileri” (NKUBAP00.YL.08.06: Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Projesi., BAP.
 1. “Etlik Piliçlerde Arı Sütünün Yumurta İçi Yemleme ile Verilmesinin Sindirim Kanalı Histolojisi ve Mikrobiyolojisine Olan Etkileri” (NKUBAP.00.24.DR.11.01: Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Projesi), BAP.
 1. Farklı Kompozisyona Sahip Meralarda Serbest Yetiştirilen Yumurta Tavuklarının Performans ve Kalite Parametrelerinin Ölçülmesi”. (NKUBAP.00.24.AR.12.07), BAP.
 1. “Yonca Suyu İlavesinin Farklı Kompozisyondaki Meralarda Serbest Yetiştirilen Yumurta Tavuklarının Verim ve Yumurta Kalite Parametreleri Üzerine Etkileri” (NKUBAP.00.24.AR.12.11), BAP.
 1. “Süt Sığırı Üretici Eğitim Merkezi Aracılığı İle Gıda Güvenliği’nin Arttırılması”, TÜAF, Proje No:641, BAP.

 

 1. Saha Şartlarında Toprak Üstü Geçici Silolarda Mikrobiyal Kompozisyon Ve Aerobik Stabilite Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi.

 

 1. Hasat Öncesi ve Hasat Sonrası Laktik Asit Bakteri (LAB) İnokulantlarının İlavesinin, Mısır Silajı Fermantasyonu ve Aerobik Stabilite Üzerine Etkileri, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi.

 

 1. Bazı Parlak Brom (BromuscatharticusVahl.) Hatlarının Trakya Bölgesi Koşullarındaki Kuru Ot Verimleri ile Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi.

 

 1. Kekik Ve Tarçın Uçucu Yağlarının Yem Bezelyesi Silajlarında Alternatif Katkı Maddesi Olarak Kullanımının Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi.

 

 
 1. Mikrobiyalİnokulantlar Ve Hücre Duvarını Parçalayıcı Enzimlerinin Yonca Silajlarında Fermantasyon Özellikleri Ve AerabikStabilite Üzerine Etkileri, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi.
     

 

 1. Japon Bıldırcınlarında Kesim Ve Karkas Özellikleri İçin Çok Özellikli Genetik Parametre Tahminleri Ve Damızlık Yaşının Genetik Parametre Tahminleri Üzerine Etkileri. Namık Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, NKÜBAP.03.GA.16.033. Proje Yürütücüsü, 2016, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi.
 1. Japon Bıldırcınlarında Büyüme Özellikleri İçin Çok Özellikli Genetik Parametre Tahminleri, Namık Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, NKÜBAP 00.23.AR.14.06., 2015, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi.
 1. Saf Kıvırcık Koyunlarının Alyuvar İçi Potasyum ve Glutatyon Tipleri Bakımından Genetik Yapısının Belirlenmesi, BAP.
 1. Sarımsaklı Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah-Alaca Ve Esmer Irkı Süt Sığırlarının Sürü Ömrü Özellikleri İle Döl Ve Süt Verimi Bakımından Genetik Yapısı Üzerine Araştırmalar, BAP.
 1. Türkiye´de Yerli ve Melez Koyun Irklarının Genetik Yapılarının Mikrosatelitlerle İncelenmesi, TÜBİTAK PROJESİ.
 1. Sıcaklık Stresinin Mandaların Süt Verimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması ve Manda Barınak Sistemleri İçin Optimum Projeleme Kriterlerinin Belirlenmesi, TÜBİTAK TOVAG-115O602, 2015, TÜBİTAK PROJESİ, Devam Ediyor.
 1. Bazı Aday Genlerin Jersey, Siyah Alaca ve Yerli Sığır Irklarında Polimorfizminin Belirlenerek, Gözlenen Süt Verimi ve Bileşenleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması, TÜBİTAK PROJESİ.
 1. Kıvırcık Koyunlarında Beta LaktoglobulinPolimorfizminin PCR-RFLP Yöntemiyle Belirlenmesi, BAP.
 1. Saanen X Malta Melezi Keçilerde Alyuvar İçi Glutatyon ve Potasyum Polimorfizminin Belirlenmesi, BAP.

 

 1. Merada Serbest Yetiştirilen Yumurta Tavuk Yemlerine Fitaz Enzimi İlave Edilmesinin Performans Ve Yumurta Kalitesine Etkisi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi.
 1. Probiyotiklerin farklı kaynaklardan üretimi ve broyler yemlerinde antibiyotik yerine kullanım olanakları, TÜBİTAK PROJESİ.
 1. Fitaz enziminin etlik piliçlerde besin maddelerinin sindirilebilirliğine etkisi, TÜBİTAK PROJESİ.

 

 1. Inokulant Ve Enzim İlavesinin Farklı Samanların Besleme Değeri Üzerine Etkileri, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi.
 1. Hasat Öncesi ve Hasat Sonrası Laktik Asit Bakteri (LAB) İnokulantlarının İlavesinin, Mısır Silaj Fermantasyonu ve Aerobik Stabilite Üzerine Etkileri, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi.
 1. Saha Koşullarinda Toprak Üstü Beton Silolarda Uygulanan SikiştirmaBasincinin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi.
 1. Fermente Edilmiş Doğal Laktik Asit Sıvısının Yonca Balya Silaj Kalitesi Üzerine Etkileri, BAP.
 1. Yaş Bira Posası ve Mısır Karışımı Silajların Yem Değerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, TÜBİTAK PROJESİ.
 1. Geleneksel ve Biyoteknolojik Yöntemler Kullanılarak Trakya Bölgesine Uygun Silajlık Mısır Genotiplerinin Belirlenmesi ve Geliştirilmesi, DİĞER.
 1. Farklı Ortam Sıcaklıklarında Organik Asit Kullanımının Mısır, Fiğ-Tahıl, Yaş Bira Posası Silajlarında Fermantasyon Gelişimi ve Aerobik Stabilite Üzerine Etkileri, TÜBİTAK PROJESİ.
 1. Sodyum Bikarbonat Katkılı Yem Kullanımının Etlik Piliçlerde Verim Üzerine Etkileri, BAP.
 1. TÜBİTAK 107 0 641, TÜBİTAK PROJESİ.
 1. Enzim İnokulant Kullanımının Mısır Silajlarında Kalite ve Aerobik Dayanıklılık Üzerindeki Etkileri., BAP.
 1. Farklı Nişastaların Karışık Rumen Mikroorganizmaları Tarafından InVitro Koşullar Altındaki Fermantasyon Üzerine Farklı Azot Kaynaklarının Etkileri, TÜBİTAK PROJESİ.
 1. Mikrobiyal Katkı Maddesi Kullanımının I. ve II. Ürün Mısır, Fiğ-Tahıl Karışımı, Ayçiçeği Silajlarında Fermantasyon Gelişimi ve Aerobik Stabilite Üzerindeki Etkileri, TÜBİTAK PROJESİ.

 

 1. "Nükleer Transfer ile Elde Edilen Klon Sığırlar ve Onların Yavrularında Mtdna Geçişinin İncelenmesi", Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi.
 1. Türkiye Anadolu Mandası Populasyonlarında Süt (GH-MspI, GH-Alu1 Leptin ve DGAT1) Veriminde Etkili Olduğu Belirlenen Gen Bölgelerinin Polimorfizmlerinin İncelenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi.
 1. “Türkiye’de Yetiştirilen Yerli ve Kültür Sığır Irklarının Genetik Yapılarının Mikrosatellitlerle İncelenmesi” TÜBAP 436, ARAŞTIRMA PROJESİ.
 1. Sakız, Akkaraman ve İvesi Irkı Koyunlarda POU1F1 Geni Polimorfizmi FUBAP- 2110 (Münferit Proje), BAP.
 1. Türkiyedeki Anadolu Mandası ve Bozstep Sığır Irkının Genetik Yapılarının Mikrosatellit DNA Polimorfizmi Tekniği ile İncelenmesi ve Korunma Stratejilerinin Oluşturulması- TÜBAP 626, BAP.

 

 1. Kimyon Uçucu Yağının Yonca Silajının Fermantasyon Kalitesi ve Aerobik Stabilitesi Üzerine Etkisi, BAP.
 1. Kekik, Kimyon ve Tarçın Uçucu Yağlarının Yonca Silajlarında Katkı Maddesi Olarak Kullanım Olanaklarının Araştırılması, BAP, 29.12.2013-..
 1. Raf Ömrü Dolan Bazı Gıdaların Ruminant Beslemede Alternatif Yem Kaynağı Olarak Kullanım Olanaklarının Araştırılması, BAP.
 1. Bazı Aromatik Bitkilerin Ruminant Beslemede Yem Katkı Maddesi Olarak Kullanım Olanaklarının Araştırılması, TÜBİTAK PROJESİ.
 1. Bazı Aromatik Bitkilerin InVitro Rumen Fermantasyonu Üzerine Etkileri, BAP.
 1. Kuzu Besisinde Eterik Yağ Karışımı Kullanımının Performans, Kan ve Karkas Kalitesi Üzerine Etkisi, DİĞER.
 1. Effect of MannanoligosaccharidetoWholeMilk on GrowthandHealt of HolsteinCalves, DİĞER.
 1. Bazı Kaba Yemlerin Yem Değerlerinin Farklı Analiz Teknikleri ile Belirlenmesi, TÜBİTAK PROJESİ.
 1. Yüksek Yaz Sıcaklarında Okside Edilmiş Yağ Kullanılan Karma Yemlere Alfa-tokoferol Asetat ve Kimi Bitkisel Uçucu Yağ İlavesinin Etlik Piliç Performansı, Besin Madde Sindirilebilirliği, Et Kalitesi, OksidatifStabilite ve Antioksidan Savunma Sistemi Üzerine Etkileri, TÜBİTAK PROJESİ.
 1. Sığır ve Koyunlarda Karkas Kusurlarının Saptanması Üzerine Bir Araştırma, BAP.
 1. FlushingRasyonlarında Korunmuş Yağ Kaynakları Kullanımının Aşım ve Gebelik Süresince Kan Kolesterol ve Progesteron Düzeyleri Üzerine Etkileri, DİĞER.
 1. Süt Sığırı Karmalarına Enerji Kaynağı Olarak Katılan Bazı Yem Hammaddelerinin Yem Değerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, DİĞER.

 

 1. Hasat Öncesi ve Hasat Sonrası Laktik Asit Bakteri Labİnokulantlarının İlavesinin Mısır Silajı Fermantasyonu ve Aerobik Stabilite Üzerine Etkileri, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi.
 1. Ticari Bir ProbiyotiğinLactobacillusAcidophilusLactobacillusRhamnosus Dişi Lepisteslerde Üreme Üzerine Etkisi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi.

 

 
 1. Siyah Alaca Süt Sığırlarında Renk (Siyah-Beyaz) Dağılımının Süt Verimi ve Bazı Döl Verim Özellikleri ile Olan İlişkisinin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi.
 
 1. Farklı Eğim Derecelerindeki Korunan Ve Otlatılan Meralarda Bazı Islah Metotlarının Bitki Örtüsü Ve Su Erozyonuna Etkileri, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje.

 

 1. Koca Fiğ (ViciaNarbonensis L.) Silajlarında Farklı Katkı Maddeleri Kullanımının Silaj Fermantasyonu Üzerine Etkileri, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi.
 1. Farklı Ortam Sıcaklıklarında Organik Asit Kullanımının Mısır, Fiğ+Tahıl, Yaş Bira Posası Silajlarında Fermantasyon Gelişimi ve Aerobik Stabilite Üzerine Etkileri, TÜBİTAK PROJESİ.
 1. Süt Sığırı Karmalarına Enerji Kaynağı Olarak Katılan Bazı Yem Hammaddelerinin Yem Değerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, TÜAF-392, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi.
 1. Kaba Yemlerde Metabolik Enerji Değerlerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma. Proje No: Tovag. 199v005., TÜBİTAK PROJESİ.
 1. Kısıtlı Yemlemenin Besiye Alınan Kuzularda Adipoz Doku Lipojenik Enzim Aktivitesi ve Bazı Kan Metabolitleri Üzerindeki Etkileri.VHAG-1481, TÜBİTAK PROJESİ.

 

 1. Aromatik Yağlar ile E Vitaminin Yemlerde Kullanımının Etlik Piliçlerde Bağırsak Mikrobiyolojisi ve OksidatifStabilite Üzerine Etkileri (NKÜBAP00.24.DR.08.02), BAP.

 

 1. Exsitu ve in situ Olarak Yetiştirilen Kıvırcık Koyun Irkının Morfolojik ve Gelişme Özelliklerinin İki Farklı Yöntemle Karşılaştırılması, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje.
 1. Sığır ve Mandada Morfolojik Özelliklerin Ölçümünde Sayısal Görüntü Analiz (Digital Image Analysis) Yönteminin Kullanılabilme Olanakları, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje.

 

 1. Yerli Koyun Irklarının Yapağı Kalitesinin Morfolojik-Genetik Karakterizasyonu ve Tekstil Giysi Üretiminde Kullanım Olanaklarının Araştırılması, TAGEM, Devam ediyor.